นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน

ปรับปรุงล่าสุด 27/06/2565

Emergency Gear Backpack เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย สำหรับผลิตภัณฑ์ไฟฉาย และเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ภายใต้แบรนด์ ดังต่อไปนี้:

  • ACEBEAM ระยะเวลาการรับประกันสินค้า 5 ปี
  • Klarus ระยะเวลาการรับประกันสินค้า 2-5 ปี
  • RovyVon ระยะเวลาการรับประกันสินค้า 1-2 ปี
  • SPERAS ระยะเวลาการรับประกันสินค้า 5 ปี
  • TANK007 ระยะเวลาการรับประกันสินค้า 5 ปี
  • WUBEN ระยะเวลาการรับประกันสินค้า 5 ปี
  • Weltool ระยะเวลาการรับประกันสินค้า 5 ปี
  • XTAR ระยะเวลาการรับประกันสินค้า 1 ปี

ผู้ขายยินดีให้การรับประกันอุปกรณ์ตามเงื่อนไขการรับประกันของผุ้ผลิต ลูกค้าจะได้รับการประกันคุณภาพ และบริการหลังการขาย กรณีที่พบข้อบกพร่องอันเนื่องมาจากการผลิต

1. การรับประกันสินค้านับจากวันที่ซื้อ ภายในระยะเวลา 15 วัน

ลูกค้าขอเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ได้ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อ กรณีที่พบข้อบกพร่องอันเนื่องมาจากการผลิต ลูกค้าสามารถแจ้งอาการ และจัดส่งสินค้ากลับมายังผู้ขายทางไปรษณีย์ โดยลูกค้าชำระเพียงค่าจัดส่งพัสดุไปรษณีย์เท่านั้น หลังจากตรวจสอบแล้ว ถ้าพบว่ามีข้อบกพร่องจากการผลิตจริง ทางผู้ขายจะจัดส่งสินค้าตัวใหม่ให้

2. การรับประกันสินค้าหลังจากระยะเวลา 15 วัน ถึง 1 ปี หรือ 12 เดือน

หากสินค้ามีปัญหาในการใช้งาน จากสภาพการใช้งานตามปกติ ลูกค้าสามารถส่งสินค้ากลับมายังผู้ขายทางไปรษณีย์ เพื่อส่งซ่อมได้ ทางผู้ขายจะประสานกับผู้ผลิต เพื่อตรวจสอบ และซ่อมแซม หรือเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ ที่เป็นรุ่นเดิม หรือเทียบเท่า โดยลูกค้าชำระเพียงค่าจัดส่งพัสดุไปรษณีย์เท่านั้น

3. การรับประกันสินค้าหลังจากระยะเวลา 15 วัน ถึง 2 ปี หรือ 24 เดือน 

หากสินค้ามีปัญหาในการใช้งาน จากสภาพการใช้งานตามปกติ ลูกค้าสามารถส่งสินค้ากลับมายังผู้ขายทางไปรษณีย์ เพื่อส่งซ่อมได้ ทางผู้ขายจะประสานกับผู้ผลิต เพื่อตรวจสอบ และซ่อมแซม หรือเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ ที่เป็นรุ่นเดิม หรือเทียบเท่า โดยลูกค้าชำระเพียงค่าจัดส่งพัสดุไปรษณีย์เท่านั้น

4. การรับประกันสินค้าภายในระยะเวลา 5 ปี หรือ 60 เดือน

 หากสินค้ามีปัญหาในการใช้งาน จากสภาพการใช้งานตามปกติ ลูกค้าสามารถส่งสินค้ากลับมายังผู้ขายทางไปรษณีย์ เพื่อส่งซ่อมได้ ทางผู้ขายจะประสานกับผู้ผลิต เพื่อตรวจสอบ และซ่อมแซม หรือเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ ที่เป็นรุ่นเดิม หรือเทียบเท่า โดยลูกค้าชำระเพียงค่าจัดส่งพัสดุไปรษณีย์เท่านั้น 

เงื่อนไขการรับประกัน:

สินค้าที่อยู่ในการรับประกัน ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีกล่องและอุปกรณ์ครบทุกชิ้น พร้อมทั้งบัตรรับประกัน และ Warranty Sticker อยู่ในสภาพสมบูรณ์
2. สินค้าไม่แตก หัก สีลอก บิ่น หรือมีชิ้นส่วนสินค้าหายไป ไม่มีร่องรอยแกะ หรือถอดประกอบชิ้นส่วนสินค้าเพื่อซ่อมเอง

สินค้าทีอยู่นอกการรับประกัน ได้แก่ แบตเตอรี่ทุกชนิด อแดปเตอร์ สายไฟ ฟิลเตอร์ หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ

การสิ้นสุดการรับประกัน:

1. กรณีที่ผู้ผลิตตรวจสอบและยืนยันว่าปัญหาเกิดจากการใช้งานไม่ถูกวิธี หรือใช้งานผิดประเภท ทำให้สินค้าได้รับความเสียหาย เช่น มีร่องรอยการไหม้ภายในวงจร เนื่องจากการใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือใช้กระแสไฟที่สูงเกินกว่าค่าที่ผู้ผลิตกำหนดไว้สำหรับอุปกรณ์ในแต่ละรุ่น
2. สินค้าได้รับความเสียหายจากการตกหล่น ได้รับการกระแทกอย่างแรง สินค้าตกน้ำ หรือมีร่องรอยความชื้นเกิดขึ้นในตัวอุปกรณ์  อันเกิดจากความผิดพลาดในการใช้งานของผู้ซื้อ
3. มีร่องรอยการแกะ หรือถอดประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์
4. มีร่องรอยแบตเตอรี่รั่วซึมในตัวอุปกรณ์
5. สินค้ามีอายุครบตามจำนวนปีการรับประกัน นับจากวันที่ซื้อ