ปรับปรุงล่าสุด 04/10/2565

Li-ion Battery

Li-ion Battery คุณภาพสูง ทั้งแบบ Flat Top และ Button Top มีค่าแรงต้านทานภายในเซลล์ต่ำ แบตเตอรี่จ่ายกระแสไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ